Polityka historyczna

14 marca na Wydziale Historyczno-Socjologicznym Uniwersytetu w Białymstoku odbyło się seminarium naukowe przeprowadzone przez doktora Artura Konopackiego pod tytułem „Polityka historyczna i jej kreowanie w Polsce, Litwie i Białorusi na przykładzie społeczności tatarskiej w XX wieku”.