Pamięć o Wielkim Księstwie Litewskim w Polsce, Litwie i Białorusi

Już w najbliższy czwartek (26.04) w sali konferencyjnej Archiwum Państwowego w Białymstoku odbędzie się debata organizowana przez RODM Białystok we współpracy z Archiwum, na temat Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz pamięci historycznej. Szczegóły poniżej.

W ten czwartek o godzinie 12:00 w nowym budynku Archiwum Państwowego w Białymstoku odbędzie się debata, na którą zaproszeni zostali przedstawiciele różnych środowisk akademickich z Polski i zza granicy. Wśród uczestników debaty znajdują się wykładowcy z Białegostoku, Mińska oraz Kowna. Tematem spotkania będzie pamięć historyczna w kontekście zagadnienia Wielkiego Księstwa Litewskiego, kultywowana w Polsce, na Litwie oraz Białorusi, zaś moderatorem debaty będzie profesor Oleg Łatyszonek, wykładowca akademicki Uniwersytetu w Białymstoku.

Poza oficjalną częścią debaty, będą mieli również Państwo okazję, aby zwiedzić nowo powstały na mapie Białegostoku budynek Archiwum, które mieści się obecnie na ul. Adama Mickiewicza 101. Po części oficjalnej, będzie można zwiedzić cały kompleks pod przewodnictwem dyrektora Archiwum – doktora Marka Kietlińskiego.

WSTĘP OTWARTY

Prelegenci:

prof. Oleg Łatyszonek, profesor nadzwyczajny w Instytucie Historii i Nauk Politycznych UwB. Zainteresowania badawcze: Historia Białorusi i Wielkiego Księstwa Litewskiego, problemy narodowościowe i etniczne w Europie Wschodniej

Dr hab. Daniel Grinberg, profesor nadzwyczajny w Instytucie Historii i Nauk Politycznych UwB ; w latach 1994–1995 dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego, znawca ruchu anarchistycznego. Zajmuje się historią powszechną XIX wieku i ruchem anarchistycznym, a także socjologią historyczną, historią idei, historiozofią, emigracjami politycznymi, ruchami społecznymi oraz emancypacją Żydów europejskich.

Dr hab. Krzysztof Buchowski, profesor nadzwyczajny w Instytucie Historii i Nauk Politycznych UwB – historyk, lituanista, specjalista ds. stosunków polsko-litewskich. 

Dr hab. Hienadź Sahanowicz, białoruski historyk. Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół historii Wielkiego Księstwa Litewskiego XIII-XVII wieku i dotyczą zwłaszcza problematyki wojskowej tego okresu. Ponadto zajmuje się także stosunkami Wielkiego Księstwa Litewskiego z Niemcami oraz Koroną w średniowieczu i w czasach nowożytnych. 

Doc. dr Rustis Kamuntavicius, historyk litewski Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie, dyrektor Centrum Czesława Miłosza na Uniwersytecie Witolda Wielkiego i dyrektor Instytutu Wielkiego Księstwa Litewskiego w Kownie. Zainteresowania badawcze: historia Litwy w XVI-XX wieku, historiografia, filozofia, historia kultury na Litwie, historia życia codziennego, historia gospodarcza. 

Program debaty:

  • Specyfika Wielkiego Księstwa Litewskiego jako państwowości europejskiej do końca XVIII wieku.
  • Wielkie Księstwo Litewskie jako państwo w historiografii litewskiej, białoruskiej, polskiej i żydowskiej.
  • Pamięć o Wielkim Księstwie Litewskim w świadomości XIX wiecznych społeczności: litewskiej, białoruskiej, polskiej, żydowskiej.
  • Wpływ burzliwego XX wieku na kształtowanie się narodowych narracji o Wielkim Księstwie Litewskim.
  • Współczesne narracje historyczne o Wielkim Księstwie Litewskim.

 Zapraszamy Państwa serdecznie!