Polska w systemie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

RODM Białystok serdecznie zaprasza na konferencję z okazji 25-lecia przystąpienia Polski do Konwencji. Konferencja odbędzie się 20 listopada na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

Europejska Konwencja Praw Człowieka to międzynarodowa umowa z zakresu ochrony praw człowieka zawarta przez państwa członkowskie Rady Europy, którą 25 lat temu zawarła również Rzeczpospolita Polska. Co oznacza ona dla Polski i jak wyglądały minione lata funkcjonowania konwencji? Jeśli są Państwo ciekawi, serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konferencji.

Konferencja „Polska w systemie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka” odbędzie się 20 listopada 2018 r. o godz. 14.15 na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku (sala 104) przy ul. Mickiewicza 1 w Białymstoku. W spotkaniu udział weźmie Jan Sobczak – Pełnomocnik Ministra Spraw Zagranicznych do spraw postępowań przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Serdecznie zapraszamy!