Polska w systemie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

RODM Białystok serdecznie zaprasza na konferencję z okazji 25-lecia przystąpienia Polski do Konwencji. Konferencja odbędzie się 20 listopada na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

Europejska Konwencja Praw Człowieka to międzynarodowa umowa z zakresu ochrony praw człowieka zawarta przez państwa członkowskie Rady Europy, którą 25 lat temu zawarła również Rzeczpospolita Polska. Co oznacza ona dla Polski i jak wyglądały minione lata funkcjonowania konwencji? Jeśli są Państwo ciekawi, serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konferencji.

Konferencja „Polska w systemie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka” odbędzie się 20 listopada 2018 r. o godz. 14.15 na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku (sala 104) przy ul. Mickiewicza 1 w Białymstoku. W spotkaniu udział weźmie Jan Sobczak – Pełnomocnik Ministra Spraw Zagranicznych do spraw postępowań przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Serdecznie zapraszamy!

Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Miasta Białystok.

Zadanie realizowane przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.