Status języka polskiego na Litwie, Łotwie i Białorusi

27 listopada 2018 o godz. 16:45 na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku odbędzie się seminarium naukowe na temat statusu języka polskiego na Wschodzie. Seminarium poprowadzi Anna Kietlińska. Serdecznie zapraszamy!