Bezkrwawe zwycięstwo czy kapitulacja? 30 lat od negocjacji Okrągłego Stołu

W 2019 roku mija 30 lat od obrad Okrągłego Stołu, wydarzenie kluczowe w najnowszej historii Polski. To symboliczny początek transformacji systemowej w Europie Środkowej, ale zawarty wówczas układ do dziś wzbudza wiele dyskusji...

Celem debaty historyków (także z udziałem jednego z uczestników tamtych dni) jest retrospektywne spojrzenie na ów moment w historii Polski wraz z próbą dokonania bilansu podjętych wówczas ustaleń. Czy strona opozycyjna przyjęła wówczas dobrą strategię? Czy wynegocjowane rozwiązania okazały się trafne? Czy obie strony osiągnęły przyjęte wówczas cele? Jak zamieniała się Polska w kolejnych dekadach?

Spotkanie odbędzie 20 maja o godz. 11.30 na Wydział Historyczno-Socjologiczny Uniwersytetu w Białymstoku w sali 108a.

W debacie udział wezmą: prof. Joanna Sadowska, Krzysztof Bil-Jaruzelski, prof. Jan Kofman oraz dr Marek Kietliński.