20 lat obecności Polski w NATO

23 maja spotkaliśmy się w IV Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku z przedstawicielami wojsk obecnych w Białymstoku oraz Podlaskim Oddziałem Straży Granicznej w ramach konferencji pt. 20 lat obecności Polski w NATO.

Wszystkich zebranych przywitała gospodarz konferencji – dyrektor IV LO w Białymstoku, p. mgr Bożena Karpowicz. Koordynator RODM Białystok krótko wyjaśniła, czym są Ośrodki Debaty Międzynarodowej i poinformowała, przedstawiciele jakich wojsk i służb mundurowych wezmą udział w spotkaniu. Gościliśmy kpt. Jerzego Bołtryka (Wojewódzki Sztab Wojskowy), mjr Michała Mazurczyka (1. Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej), kpr. Mariusza Kowalewskiego (18. Białostocki Pułk Rozpoznawczy) oraz chor. Tomasza Czuprysa i chor. Annę Kusnerz (Podlaski Oddział Straży Granicznej). Spotkanie poprowadził dr Artur Konopacki (st. szer. i koordynator Legii Akademickiej na Uniwersytecie w Białymstoku).

 

 Jako pierwszy referował kpt. J. Bołtryk, który przedstawił 70 lat historii Sojuszu Północnoatlantyckiego oraz 20 lat polskiego członkostwa w NATO. Następnie mjr. M. Mazurczyk zapoznał zebranych z koncepcją powołanych stosunkowo niedawno Wojsk Obrony Terytorialnej oraz organizacją i specyfiką służby. Kolejnym mówcą był kpr. M. Kowalewski, który opowiedział o swoim udziale w misjach wojskowych w Afganistanie. Przedstawiciele Straży Granicznej, chor. T. Czuprys oraz chor. A. Kusnerz, wskazali na możliwość (w zależności od okoliczności) ewentualnego włączenia tej służby w strukturę polskich sił zbrojnych, ale skoncentrowali się głównie na pokazaniu jej roli w czasie pokoju – zapewnieniu bezpieczeństwa granic. Następnie dr A. Konopacki przekazał informacje o idei tworzenia w polskich szkołach wyższych Legii Akademickiej.

Młodzież z dużym zainteresowaniem wysłuchała wystąpień, które wzbogaciły i uporządkowały jej wiedzę na temat obronności współczesnej Polski w ramach jej członkostwa w NATO. Mamy nadzieję, że konferencja zainspirowała część zebranych do podjęcia decyzji o przyszłej służbie w wojsku. Dziękujemy wszystkim za udział w spotkaniu!