Polski samorząd na osi współpracy Wschód-Zachód

 – Chcemy pokazać dobre przykłady współpracy międzynarodowej, możliwości zdobywania środków na ten cel, pewien pomysł na współpracę pomiędzy Wschodem i Zachodem – oznajmił Radosław Dobrowolski, burmistrz Supraśla otwierając konferencję pt. Polski samorząd na osi współpracy Wschód – Zachód.

Spotkanie zorganizował Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego we współpracy z Urzędem Miejskim  w Supraślu. Nie bez powodu spotkanie odbyło się w gminie Supraśl, miejscowości z wieloletnim doświadczeniem we współpracy z partnerami z zagranicy min. Niemcami, Szwajcarią i Białorusią.

W spotkaniu wzięła udział również dr Małgorzata Ocytko (Koordynator RODM Białystok), która przedstawiła sieć Regionalnych Ośrodków Debaty Międzynarodowej jako przykład miejsca współpracy międzynarodowej i transgranicznej oraz partnera wielu tego typu inicjatyw w regionie.

Podczas spotkania swoje prelekcje wygłosili

Konferencję zainaugurowano wykładem o dziedzictwie Unii Lubelskiej 1569-2019. W pierwszej części panelu omówiono źródła finansowania współpracy międzynarodowej samorządów a następnie dobre i złe praktyki związane z prawno-administracyjnymi aspektami realizowania samorządowej współpracy międzynarodowej.

Drugą część panelu poświęcono wybranym aspektom współpracy transgranicznej,  omawiając m.in. międzynarodową współpracę kulturalną w województwie podlaskim czy RODM Białystok.

Na koniec skupiono się na różnych doświadczeniach jednostek samorządu terytorialnego w zakresie współpracy międzynarodowej.

Druga sesja dotyczyła wybranych aspektów współpracy transgranicznej. W panelu dyskusyjnym wymieniano doświadczenia jednostek samorządu terytorialnego w zakresie współpracy międzynarodowej.

W spotkaniu wzięła udział blisko 80 osób z całego regionu.

Zdjęcia: Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego