RODM Białystok na Dniach Knyszyna 2019!

W ostatni weekend razem ze znawcą historii Podlasia prof. Józefem Maroszkiem gościliśmy na Dniach Knyszyna 2019!

Spotkanie odbyło się 6 lipca w Urzędzie Miejskim w Knyszynie. Rozmawialiśmy o szczególnie ważnej dla Knyszyna osobie – królu Zygmuncie Auguście i jego działalności w kontekście polskiej tradycji wolności myśli oraz dialogu międzyreligijnego.

Epoka rządków króla Zygmunta Augusta była czasem wielkich przemian politycznych, społecznych i religijnych. Władca od 1529 roku Wielkiego Księstwa Litewskiego, a od 1530 r. Korony Polskiej, znał i szanował religijne odmienności społeczeństwa złączonego Unią państwa. Stąd tolerancyjność Zygmunta Augusta wobec wyznawców katolicyzmu, prawosławia, islamu, ale także luteranizmu kalwinizmu i innych. Dziękujemy wszystkim za udział i gorącą dyskusję!

Spotkaliśmy się również z Sekretarzem Gminy Robertem Kondrakiewiczem. Już planujemy kolejne wspólne działania z mieszkańcami Knyszyna!