15. rocznica przystąpienia Polski do UE

1 maja 2004 roku Polska wraz z Czechami, Słowacją, Węgrami, Litwą, Łotwą, Estonią, Słowenią, Cyprem i Maltą wstąpiła do Unii Europejskiej, od tego czasu wiele się w naszym regionie zmieniło.

O tym jak wejście do UE wpłynęło na rozwój Podlasia i Białegostoku opowie Justyna Muszyńska z Departamentu Rozwoju Regionalnego Podlaskiego Urzędu Marszałkowskiego, 18.10.2019 r. o godz. 10.45w Zespole Szkół Handlowo Ekonomicznych (przy ul. Gen. J. Bema 105) w ramach wykładu pt. 15. rocznica Polski przystąpienia do Unii Europejskiej. Serdecznie zapraszamy.