Rola współpracy gospodarczej między Polską i Białorusią. Uprzedzenia i stereotypy

10 lipca 2016 r. w budynku Wydziału Historyczno-Socjologicznego Uniwersytetu w Białymstoku odbyło się seminarium naukowe, inaugurujące cykl „Pogranicze polsko-litewsko-białoruskie – obszary zgody czy konfliktu?” Wydziałowi doktoranci, a także zainteresowane osoby dyskutowały na temat „Rola współpracy gospodarczej między Polską i Białorusią. Uprzedzenia i stereotypy”. Wprowadzeniem do seminarium stał się krótki wstęp przygotowany przez doktorantkę Wydziału Historyczno-Socjologicznego. Opierał się on na założeniu, iż Białoruś jako bliski sąsiad Polski posiada dogodne warunki współpracy z polskim biznesem w wielu branżach. Mimo istnienia partnerstwa handlowego pomiędzy oboma krajami i inwestycji polskiego kapitału w gospodarkę białoruską potencjał współpracy biznesowej zdaje się jeszcze dalekim od wyczerpania.