Uwarunkowania międzynarodowe sytuacji politycznej na Półwyspie Koreańskim

13 grudnia na Uniwersytecie w Białymstoku odbył się wykład dotyczący współczesnych stosunków politycznych Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, przeprowadzony przez doktoranta Uniwersytetu Warszawskiego – Mateuszem Danielewskim.

Organizacje pozarządowe i dyplomacja obywatelska jako narzędzia polityki zagranicznej

Wczoraj w Zespole Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku odbyło się spotkanie z Anną Pawłowską – pełnomocnikiem prezydenta miasta Białegostoku ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, która opowiadała o organizacjach pozarządowych i dyplomacji obywatelskiej.

Kształtowanie się białoruskiej świadomości narodowej

29. listopada 2017 roku Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Białymstoku zorganizował wykład pt. „Proces kształtowania się białoruskiej świadomości narodowej a współczesne wybory polityczne Białorusinów”, na którym prelegentem był mgr Marek Orciuch. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

„Gospodarcza współpraca transgraniczna Polska-Litwa-Białoruś”

Ten artykuł to relacja z wydarzenia jakim była debata kierowana do młodzieży i młodych przedsiębiorców w tematyce współpracy transgranicznej z krajami Wschodu, która odbyła się pod koniec września w Zespole Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku.

„Przemoc symboliczna w dyskursie politycznym w Europie Wschodniej”

Przedwczoraj po raz kolejny RODM Białystok gościł w Filii nr 4 Książnicy Podlaskiej, tym razem z tematem dotyczącym przemocy symbolicznej.

„Europejska Polityka Sąsiedztwa – wymiar wschodni”

29 sierpnia w Filii nr 4 Książnicy Podlaskiej w Białymstoku odbył się wykład prowadzony przez dr Ocytko. Dziękujemy wszystkim obecnym za przybycie!

24 sierpnia  odbyło otwarte seminarium naukowe, prowadzone przez dr Małgorzatę Ocytko – koordynator RODM Białystok, które tym razem odbyło się w siedzibie Ośrodka.

Konsultantka RODM Białystok - Monika Szarejko gościła wczoraj w Klubie Seniora przy Parafii rzymskokatolickiej pw. św. Kazimierza Królewicza, gdzie wygłosiła wykład pt. "Stereotypy narodowe o mieszkańcach regionu północno-wschodniego Polski".

12 czerwca w Zespole Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku odbyło się otwarte seminarium naukowe „Pogranicze polsko-litewsko-białoruskie – obszary zgody czy konfliktu? Mniejszość białoruska i litewska w Polsce”. RODM Białystok.

Dziękujemy za udział w wykładzie otwartym prof. Wojciecha Śleszyńskiego pt. "Białoruś pod rządami sowieckimi i współcześnie".

Wczoraj (30 maja 2017 r.) w Muzeum Podlaskim wykład dotyczący ochrony polskich zabytków na Białorusi wygłosiła prof. Maria Kałamajska-Saeed. Wszystkim serdecznie dziękujemy za udział w spotkaniu.

Polskie koncepcje polityki wschodniej

O polskich koncepcjach polityki wschodniej rozmawialiśmy wczoraj na Wydziale Historyczno-Socjologicznym UwB. Poniżej prezentujemy krótką fotorelację z seminarium naukowego zorganizowanego przez RODM Białystok w ramach XV Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuk.

Polskie koncepcje polityki wschodniej

Prelegenci: prof. Eugeniusz Mironowicz, dr hab. Wojciech Śleszyński, prof. UwB, dr Łukasz Jasina, Kamil Kłysiński
22.05.2017 r. godz. 13.00
Wydział Historyczno-Socjologiczny Uniwersytetu w Białymstoku

W minioną sobotę (22 kwietnia 2017 r.) na Wydziale Historyczno-Socjologicznym UwB odbył się etap centralny Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie organizowanej przez COPTIOSH w Białymstoku.

O znaczeniu wydarzeń historycznych dla kształtowania tożsamości etnicznych i politycznych mogła dziś posłuchać białostocka młodzież. Organizowany przez RODM Białystok wykład poprowadziła koordynator Ośrodka - dr Małgorzata Ocytko.

Na zaproszenie RODM Białystok oraz Marszałka Województwa Podlaskiego w poniedziałek 3 kwietnia w Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku odbyła się debata pt. Polacy jako mniejszość narodowa na Białorusi, Litwie, Łotwie - położenie prawno-polityczne.