Początki białostockiej "Solidarności"

31 sierpnia 2016 r. minęło 36 lat... 

Litwa Środkowa - ostatnia próba realizacji koncepcji federacyjnej (1920 - 1922)

24 sierpnia 2016 r. na Wydziale Historyczno-Socjologicznym UwB odbył się wykład otwarty, który poprowadził dr hab. Krzysztof Buchowski.

Społeczność tatarska na pograniczu – konteksty wielokulturowości

W dniach 22-24 lipca 2016 r. w Białostockim Muzeum Wsi odbył się IV Festiwal Kultury Tatarskiej i Zawodów Łucznictwa Konnego Tatarów Polskich. 

Rola współpracy gospodarczej między Polską i Białorusią. Uprzedzenia i stereotypy