12 czerwca w Zespole Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku odbyło się otwarte seminarium naukowe „Pogranicze polsko-litewsko-białoruskie – obszary zgody czy konfliktu? Mniejszość białoruska i litewska w Polsce”. RODM Białystok.

Dziękujemy za udział w wykładzie otwartym prof. Wojciecha Śleszyńskiego pt. "Białoruś pod rządami sowieckimi i współcześnie".

Wczoraj (30 maja 2017 r.) w Muzeum Podlaskim wykład dotyczący ochrony polskich zabytków na Białorusi wygłosiła prof. Maria Kałamajska-Saeed. Wszystkim serdecznie dziękujemy za udział w spotkaniu.

Polskie koncepcje polityki wschodniej

O polskich koncepcjach polityki wschodniej rozmawialiśmy wczoraj na Wydziale Historyczno-Socjologicznym UwB. Poniżej prezentujemy krótką fotorelację z seminarium naukowego zorganizowanego przez RODM Białystok w ramach XV Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuk.

Polskie koncepcje polityki wschodniej

Prelegenci: prof. Eugeniusz Mironowicz, dr hab. Wojciech Śleszyński, prof. UwB, dr Łukasz Jasina, Kamil Kłysiński
22.05.2017 r. godz. 13.00
Wydział Historyczno-Socjologiczny Uniwersytetu w Białymstoku

W minioną sobotę (22 kwietnia 2017 r.) na Wydziale Historyczno-Socjologicznym UwB odbył się etap centralny Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie organizowanej przez COPTIOSH w Białymstoku.

O znaczeniu wydarzeń historycznych dla kształtowania tożsamości etnicznych i politycznych mogła dziś posłuchać białostocka młodzież. Organizowany przez RODM Białystok wykład poprowadziła koordynator Ośrodka - dr Małgorzata Ocytko.

Na zaproszenie RODM Białystok oraz Marszałka Województwa Podlaskiego w poniedziałek 3 kwietnia w Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku odbyła się debata pt. Polacy jako mniejszość narodowa na Białorusi, Litwie, Łotwie - położenie prawno-polityczne.

25 marca RODM Białystok przygotował seminarium naukowe pt. Przygotowania do wejścia w struktury UE w województwie podlaskim dla uczestników Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej.

Narodziny samorządu w III RP

Wykład został zorganizowany w ramach Olimpiady Wiedzy o III RP we współpracy z Centrum COPTIOSH. W finałowej dziesiątce zalazła się Podlasianka – Izabela Dakowicz z II LO im. Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku.

Komunikacja niewerbalna pomiędzy przedstawicielami różnych narodów

Serdecznie dziękujemy za udział we wczorajszym otwartym seminarium naukowym o komunikacji niewerbalnej! SKNH Studenckie Koło Naukowe Historyków UwB - liczymy na dalszą współpracę!

26 lutego zakończył się Ogólnopolski Turniej Debat Parlamentarnych "Okno na Wschód", kończąc tym samym Festiwal Dyplomatyczny II Festival of Diplomacy.

Wystąpienia publiczne. Kreatorzy polskiej polityki międzynarodowej w regionie północno-wschodnim

Wszystkim serdecznie dziękujemy za obecność na dzisiejszym wykładzie zaś Instytutowi Młodego Dyplomaty - Institute of Young Diplomats za współpracę!

Grodzieński Ośrodek Dydaktyczny – wykorzystanie doświadczenia edukacyjnego jako elementu budowania polskiej polityki zagranicznej w oparciu o mniejszość polską na Białorusi

7 lutego bieżącego roku na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UwB odbyło się podsumowanie 23 lat działalność Grodzieńskiego Ośrodka Dydaktycznego.

RODM Białystok we współpracy z I LO im. Adama Mickiewicza w Białymstoku 20.01.2017 r. zorganizował seminarium naukowe dotyczące konsekwencji zawarcia paktu Ribbentrop-Mołotow oraz wykład przybliżający okres rządów sowieckich na Litwie.

Historyczno-społeczne aspekty osadnictwa na ziemiach północno-wschodniej Rzeczypospolitej a różnorodność etniczno-religijna

Serdecznie dziękujemy za współpracę SKNH Studenckie Koło Naukowe Historyków UwB przy organizacji kolejnego wykładu otwartego!