25 marca RODM Białystok przygotował seminarium naukowe pt. Przygotowania do wejścia w struktury UE w województwie podlaskim dla uczestników Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej.

Narodziny samorządu w III RP

Wykład został zorganizowany w ramach Olimpiady Wiedzy o III RP we współpracy z Centrum COPTIOSH. W finałowej dziesiątce zalazła się Podlasianka – Izabela Dakowicz z II LO im. Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku.

Komunikacja niewerbalna pomiędzy przedstawicielami różnych narodów

Serdecznie dziękujemy za udział we wczorajszym otwartym seminarium naukowym o komunikacji niewerbalnej! SKNH Studenckie Koło Naukowe Historyków UwB - liczymy na dalszą współpracę!

26 lutego zakończył się Ogólnopolski Turniej Debat Parlamentarnych "Okno na Wschód", kończąc tym samym Festiwal Dyplomatyczny II Festival of Diplomacy.

Wystąpienia publiczne. Kreatorzy polskiej polityki międzynarodowej w regionie północno-wschodnim

Wszystkim serdecznie dziękujemy za obecność na dzisiejszym wykładzie zaś Instytutowi Młodego Dyplomaty - Institute of Young Diplomats za współpracę!

Grodzieński Ośrodek Dydaktyczny – wykorzystanie doświadczenia edukacyjnego jako elementu budowania polskiej polityki zagranicznej w oparciu o mniejszość polską na Białorusi

7 lutego bieżącego roku na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UwB odbyło się podsumowanie 23 lat działalność Grodzieńskiego Ośrodka Dydaktycznego.

RODM Białystok we współpracy z I LO im. Adama Mickiewicza w Białymstoku 20.01.2017 r. zorganizował seminarium naukowe dotyczące konsekwencji zawarcia paktu Ribbentrop-Mołotow oraz wykład przybliżający okres rządów sowieckich na Litwie.

Historyczno-społeczne aspekty osadnictwa na ziemiach północno-wschodniej Rzeczypospolitej a różnorodność etniczno-religijna

Serdecznie dziękujemy za współpracę SKNH Studenckie Koło Naukowe Historyków UwB przy organizacji kolejnego wykładu otwartego!

Stan wojenny - dlaczego Jaruzelski spacyfikował "Solidarność"? oraz wykład otwarty Narodziny "Solidarności" w Polsce.

Spotkanie odbyło się w związku ze zbliżającą się rocznicą wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.

Polski wkład w rozwój wolnych mediów na Białorusi

Niezależne media na Białorusi są rozwiniętą strukturą pod względem organizacyjnym i merytorycznym.

Wojna hybrydowa  - Spotkanie z gen. Romanem Polką oraz Agnieszką Romaszewską-Guzy

Wydarzenie odbyło się 19 października 2016 r. w Auli Widowiskowej Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku.

Mniejszość polska na Wschodzie w polskiej polityce zagranicznej

Wykład odbył się dn. 18 października 2016 r. na Wydziale Historyczno-Socjlogicznym Uniwersytetu w Białymstoku.

Obraz Białorusi i Białorusinów w Polsce w świetle teorii Jeana Baudrillarda

Wykład odbył się 29 września 2016 r. na Wydziale Historyczno-Socjologicznym Uniwersytetu w Białymstoku.

Komunikacja werbalna i niewerbalna pomiędzy przedstawicielami różnych narodów

W dniu 26.09.16 r. uczniowie III LO w Białymstoku mogli uczestniczyć w seminarium i warsztatach prowadzonych przez certyfikowanego coacha, trenera i mediatora dr. Sylwestra Pilipczuka.

Wspólne dziedzictwo ziem północno-wschodnich II Rzeczypospolitej (nauka i popularyzacja). Debata ekspertów.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją z panelu dyskusyjnego!

Początki białostockiej "Solidarności"

31 sierpnia 2016 r. minęło 36 lat...