Historyczno-społeczne aspekty osadnictwa na ziemiach północno-wschodniej Rzeczypospolitej a różnorodność etniczno-religijna

Serdecznie dziękujemy za współpracę SKNH Studenckie Koło Naukowe Historyków UwB przy organizacji kolejnego wykładu otwartego!

Stan wojenny - dlaczego Jaruzelski spacyfikował "Solidarność"? oraz wykład otwarty Narodziny "Solidarności" w Polsce.

Spotkanie odbyło się w związku ze zbliżającą się rocznicą wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.

Polski wkład w rozwój wolnych mediów na Białorusi

Niezależne media na Białorusi są rozwiniętą strukturą pod względem organizacyjnym i merytorycznym.

Wojna hybrydowa  - Spotkanie z gen. Romanem Polką oraz Agnieszką Romaszewską-Guzy

Wydarzenie odbyło się 19 października 2016 r. w Auli Widowiskowej Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku.

Mniejszość polska na Wschodzie w polskiej polityce zagranicznej

Wykład odbył się dn. 18 października 2016 r. na Wydziale Historyczno-Socjlogicznym Uniwersytetu w Białymstoku.

Obraz Białorusi i Białorusinów w Polsce w świetle teorii Jeana Baudrillarda

Wykład odbył się 29 września 2016 r. na Wydziale Historyczno-Socjologicznym Uniwersytetu w Białymstoku.

Komunikacja werbalna i niewerbalna pomiędzy przedstawicielami różnych narodów

W dniu 26.09.16 r. uczniowie III LO w Białymstoku mogli uczestniczyć w seminarium i warsztatach prowadzonych przez certyfikowanego coacha, trenera i mediatora dr. Sylwestra Pilipczuka.

Wspólne dziedzictwo ziem północno-wschodnich II Rzeczypospolitej (nauka i popularyzacja). Debata ekspertów.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją z panelu dyskusyjnego!

Początki białostockiej "Solidarności"

31 sierpnia 2016 r. minęło 36 lat... 

Litwa Środkowa - ostatnia próba realizacji koncepcji federacyjnej (1920 - 1922)

24 sierpnia 2016 r. na Wydziale Historyczno-Socjologicznym UwB odbył się wykład otwarty, który poprowadził dr hab. Krzysztof Buchowski.

Społeczność tatarska na pograniczu – konteksty wielokulturowości

W dniach 22-24 lipca 2016 r. w Białostockim Muzeum Wsi odbył się IV Festiwal Kultury Tatarskiej i Zawodów Łucznictwa Konnego Tatarów Polskich. 

Rola współpracy gospodarczej między Polską i Białorusią. Uprzedzenia i stereotypy