Święty Stanisław Kostka – patron Polski

15 sierpnia 2018 r. przypada okrągła rocznica śmierci św. Stanisława Kostki. Z tej okazji rok 2018 r. ogłoszono Rokiem Świętego Stanisława Kostki, który jest patronem dzieci i młodzieży.

W ramach obchodów zaplanowano wiele wydarzeń religijnych, m.in. peregrynację relikwii Świętego, a także wystawę tematyczną w płockim Muzeum Diecezjalnym, wydanie okolicznościowego albumu, zjazd szkół noszących imię św. Stanisława Kostki, promocję filmów dedykowanych Świętemu.

Centralna uroczystość roku jubileuszowego w diecezji płockiej będzie miała miejsce w niedzielę 19 sierpnia z udziałem kard. Stanisława Dziwisza z Krakowa. Ponadto w dniach 25-26 września w Płocku odbędzie się Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski.

Wydarzenia o charakterze religijnym uzupełniają imprezy sportowe i konkursy wiedzowe. Przedstawiamy naszą propozycję konkursową na temat św. Stanisława Kostki. Sprawdź w quizie, co wiesz o patronie Polski?

1) Św. Stanisław Kostka żył w wieku:

2) Z której części Korony Królestwa Polskiego pochodził Św. Stanisław Kostka?

3) Stanisław Kostka urodził się w:

4) Stanisław Kostka otrzymał chrzest w kościele w:

5) Stanisław Kostka był synem:

6) Pierwszą edukację Stanisław Kostka odebrał w:

7) Kto w czasie ciężkiej choroby Stanisława w Wiedniu, w grudniu 1565 roku, nawiedził go, gdy protestancki właściciel domu nie chciał wpuścić kapłana z komunią świętą?

8) Po ukończeniu 14. roku życia Stanisław Kostka wraz ze starszym bratem Pawłem zostali wysłani przez rodziców na naukę do:

9) Przez blisko 3 lata pobytu w Wiedniu młody Stanisław Kostka skupiał się na:

10) Komu przypisano cud uzdrowienia Stanisława w Wiedniu?

11) Jaką dyspozycję otrzymał Stanisław Kostka podczas nawiedzenia w chorobie przez Matkę Bożą?

12) Jak zareagował Stanisław Kostka na odmowę rodziców w odpowiedzi na jego zamiar wstąpienia do zakonu jezuitów?

13) W czasie pobytu w Bawarii, najpierw na krótko w Augsburgu, a później i Dylindze, Stanisław Kostka:

14) Jak przebiegła podróż Stanisława Kostki do Bawarii?

15) Podczas starań Stanisława Kostki o przyjęcie do nowicjatu u o. jezuitów w Rzymie, przełożony braci zakonnych w Dylindze (a równocześnie prowincjał niemieckich o. jezuitów) napisał o nim następująco:

16) Stanisław Kostka 28 października 1567 roku, jako siedemnastoletni młodzieniec, rozpoczął nowicjat w Rzymie, podczas którego:

17) Po niespełna 10-ciu miesiącach przebywania w Rzymie w nowicjacie, Stanisław Kostka 15 sierpnia 1568 roku, w wigilię Wniebowzięcia N. M. Panny, zmarł i został pochowany w rzymskim Kościele św. Andrzeja na Kwirynale. Jego śmierć nastąpiła na skutek:

18) Stanisław Kostka już umierając miał się opinię człowieka wyjątkowego w swojej pobożności i oddaniu sprawom duchowym. Jakie wydarzenie przyczyniło się do narodzin kultu jego osoby i dało początek staraniom o proces beatyfikacyjny?

19) Stanisław Kostka był pierwszym Błogosławionym Towarzystwa Jezusowego. W którym roku papież Klemens X ogłosił bł. Stanisława jednym z głównych patronów Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litwy?

20) Który z papieży i kiedy wydał ostatecznie dekret kanonizacyjny o przyjęciu Stanisława Kostki do grona świętych Kościoła?

Wynik testu

Wynik testu