Małgorzata Aleksandrowicz

Koordynator projektu Ja - Lider opowiada o tym jak młodzież z Białorusi, Ukrainy, Łotwy i Mołdawii poznaje zasady pisania małych projektów, kształtuje swoje postawy liderskie i poznaje Białostocczyznę!

Projekt jest organizowany przez Fundację Wolność i Demokracja i współfinansowany w ramach opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

 

 

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.