Lekcje i warsztaty Geopolityczne znaczenie obszarów polarnych

W miniony piątek RODM Białystok zorganizował w I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku lekcję pt. Geopolityczne znaczenie obszarów polarnych.

Uczestnicy zajęć rozmawiali między innymi o statusie prawnym Arktyki (jak dotąd nieuregulowanym żadną umową międzynarodową) oraz Radzie Arktycznej utworzonej jeszcze w 1996 r. Głównym celem forum jest współpraca krajów "arktycznych", promocja i ochrona tego regionu oraz współpraca z rdzenną ludnością, np. z Inuitami. Polska 19 września 1998 r. otrzymała w organizacji status stałego obserwatora.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkania i zapraszamy do korzystania z oferty lekcji i warsztatów RODM Białystok!