76. rocznica Powstania w Getcie Białostockim

16 sierpnia 2019 r. miła 76 lat od wybuchu powstania  w Getcie Białostockim. Upamiętniając to wydarzenie, w mieście Białystok przygotowano szereg uroczystości.

Białostockie getto utworzone w 1941 r. zajmowało prawie 1/3 powierzchni miasta i umieszczono w nim ok. 50 tys. Żydów, tj. blisko połowę mieszkańców Białegostoku. Z nastaniem 1943 r. władze niemieckie zamierzały przystąpić do rozwiązania „problemu żydowskiego”, a ostateczną likwidację getta rozpoczęto w poniedziałek 16 sierpnia 1943 r. Tej samej nocy bojownicy żydowscy na czele z Danielem Moszkowiczem i Mordchajem Tenenbaumem – Tamarofem chwycili za broń. Sygnał do rozpoczęcia walki dał pożar w ogrodzie Judenratu, pierwszą bitwę stoczono ok. 9:30 na ul. Smolnej – tam nastąpił faktyczny wybuch powstania. Wystąpienie zostało krwawo stłumione, jako jedni z ostatnich zginęli jego przywódcy, którzy wg zeznań świadków mieli popełnić samobójstwa. Przyjmuje się, że powstanie w getcie białostockim było największą bitwą stoczoną na ulicach miasta i największą bitwą miejską województwa, był to też drugi co do wielkości po powstaniu w getcie warszawskim zryw ludności żydowskiej przeciw hitlerowcom.

Po jego upadku, w wyniku likwidacji getta, ok. 30 tys. Żydów wysłanych zostało do obozów zagłady, a kolejnych kilka tysięcy – do obozów pracy.

Upamiętniając to wydarzenie, 16 sierpnia w mieście Białystok przygotowano szereg uroczystości:

11.00 – Złożenie kwiatów pod Pomnikiem Wielkiej Synagogi przy ul. Suraskiej
11.30 – złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą Icchoka Malmeda przy ul. Malmeda
12.00 – główne uroczystości pod Pomnikiem Bohaterów Getta – Plac im. Mordechaja Tenenbauma
18.00 – Koncert z okazji 76. rocznicy Powstania w Getcie Białostockim w Muzycznej Kawiarni FAMA przy ul. Legionowej 7


Zdj. Kopuła synagogi jako pomnik wydarzeń z 1941 roku / Źródło: Wikimedia Commons / domena publiczna