Polska Pomoc Humanitarna. Dobre praktyki

Serdecznie zapraszamy na wyjątkowe spotkanie poświęcone Polskiej Pomocy Humanitarnej oraz działalności charytatywnej.

Główny cel Polskiej Pomocy to dążenie do zrównoważonego rozwoju wspieranych państw. Realizację mają umożliwić: budowa nowoczesnych i sprawnych instytucji państwowych, umacnianie demokracji i upowszechnianie wiedzy o prawach człowieka. Dzięki projektom Polskiej Pomocy mieszkańcy wspieranych krajów zdobywają nowe umiejętności, podnoszą kwalifikacje zawodowe, mają szansę na edukację i dostęp do opieki medycznej. Program umożliwia również dostarczenie pomocy humanitarnej osobom poszkodowanym w wyniku klęsk żywiołowych i konfliktów zbrojnych, nie tylko w krajach priorytetowych.

Od 21 sierpnia w Białymstoku przy Parafii pw. św. Kazimierza Królewicza będzie można oglądać wyjątkową wystawę dokumentującą Polską Pomoc 2015-2016.
Otwarciu wystawy będzie towarzyszyć seminarium pt. Polska Pomoc Humanitarna. Dobre Praktyki. W spotkaniu udział wezmą dr Kamil Goryń z Uniwersytetu w Białymstoku oraz ks. Adama Kozikowskiego Dyrektor Caritas Archidiecezji Białostockiej.

Inauguracja wystawy rozpocznie się o godz. 16.00 w Klubie Seniora 60+ przy Parafii pw. św. Kazimierza Królewicza (wejście od ul. Leszczynowej). Serdecznie zapraszamy.