Quiz Dziedzictwo kulturowe województwa podlaskiego

Województwo podlaskie to miejsce pogranicza, gdzie spotykają się i przenikają wzajemnie kultury, religie i zwyczaje.  Sprawdź w naszym quizie, co wiesz na ten temat.

1) Jaka instytucja znajduje się obecnie w białostockim Pałacu Branickich, nazywanym Wersalem Północy?

2) W jakim stylu zbudowano białostocki biały kościółek farny, którego dobudówką jest wzniesiona na pocz. XX wieku neogotycka Katedra pw. Wniebowzięcia NMP?
3) Kopią jakiego obiektu sakralnego jest cerkiew pw. św. Sofii Mądrości Bożej przy ul. Trawiastej w Białymstoku?
4) W jakim mieście województwa podlaskiego ma swoją siedzibę słynny w kraju i za granicą teatr Wierszalin?
5) Co to za miasto? Położone nad Narwią. Wielość zabytków. Charakterystyczny, oryginalny układ przestrzenny. Pomnik Stefana Czarnieckiego. Widoczna granica części żydowskiej miasta, a za nią synagoga (muzeum).
6) Jakie miasto, o tradycji grodów koronacyjnych, było pierwszą stolicą województwa podlaskiego?
7) Podlaski Szlak Tatarski wiedzie przez:
8) Muzeum Twierdzy Osowiec powstało na bazie:
9) Co można podziwiać w znajdującym się nieopodal granicy polsko-białoruskiej muzeum w Lipsku?
10) Czym dla tatarskich mieszkańców Podlasia jest sąsiadujący z meczetem mizar?
11) Czym jest dla zamieszkujących region augustowski i suwalsko-sejneński staroobrzędowców molenna?
12) Najważniejsze miejsce kultu religijnego wyznawców prawosławia w Polsce to:
13) Co to jest Kraina Otwartych Okiennic?
14) Z okazji 102 rocznicy urodzin Ludwika Zamenhofa, w Białymstoku, obok miejsca w którym się urodził, postawiono pomnik twórcy esperanto. W co wpatruje się młody Ludwik Zamenhof?
15) Czy neobarokowy z elementami eklektyzmu Hotel Ritz:
16) Pałacyk gościnny Branickich to dziś:Wynik testu

Wynik testu