W księgozbiorze Biblioteki Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Białymstoku znajdziecie Państwo polsko- i obcojęzyczne kolekcje książek i wydawnictw ciągłych, pochodzących w dużej mierze ze zbiorów Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Oferujemy Czytelnikowi pozycje z takich dziedzin jak: historia, sztuka, polonika, język polski, teatr, muzyka czy religia. Ponadto posiadamy zbiory polskiej poezji, powieści, a także tytuły z literatury dziecięcej. Nasza Biblioteka wyposażona jest również w materiały edukacyjne (np. „Teki edukacyjne IPN”) oraz albumy i przewodniki poświęcone Podlasiu oraz Europie Północno-Wschodniej.

Wśród wydawnictw ciągłych, oprócz pozycji o szeroko pojętej tematyce historyczno-społecznej („Białostockie Teki Historyczne”, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej”, „Pamięć.pl”, „Studia Podlaskie” czy „Życie Tatarskie”), znajdują się liczne tytuły poświęcone mniejszości polskiej na Wschodzie: „Biuletyn Stowarzyszenia Wspólnota Polska”, „Głos znad Niemna na uchodźstwie”, „Goniec Kresowy”, „Magazyn Polski”, „Magazyn Wileński”, „Rota” czy „Wspólnota Polska”.

Biblioteka RODM Białystok umożliwia Czytelnikom dostęp do zbiorów specjalnych. W placówce zgromadzone zostały materiały audio: kasety i płyty CD z polską muzyką poważną, ludową, patriotyczną oraz nagrania edukacyjne do nauki języka polskiego, a także video: kasety VHS i płyty DVD z klasykami kina polskiego oraz filmami edukacyjnymi. Posiadamy również kolekcję pocztówek prezentującą stolicę województwa podlaskiego, regionalną „Bramę na Wschód” – miasto Białystok.

Kolekcja jest sukcesywnie poszerzana o nowe pozycje.

Biblioteka Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Białymstoku mieści się w siedzibie biura RODM Białystok, przy ul. Kilińskiego 13 i jest czynna w godzinach pracy biura.

Zapraszamy do zapoznania się z naszym rocznikiem, który również można obejrzeć w bibliotece RODM Białystok.

„Brama na Wschód” – taki podtytuł znalazł się w nazwie Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Białymstoku. „Brama” jest jednym słowem, które na przestrzeni historii posiadało dwa przeciwstawne znaczenia… Niegdyś określenie „brama”, wbrew współczesnemu pojmowaniu oznaczało tyle, co „przegroda”, „tama”, czy „obwarowanie”? W odniesieniu do celów, jakie postawił w swojej działalności RODM Białystok, znaczenia te nie wykluczają się. Można powiedzieć, że wręcz idealnie oddają sytuację historyczną poprzez przeciwstawność znaczeniową. Są też konsekwencją patrzenia w przyszłość poprzez ogląd i refleksję nad przeszłością i współczesnością, jak pragnie widzieć to instytucja prowadząca RODM Białystok – Stowarzyszenie Edukacji i Dialogu „FONTIS ET FUTURA”.

 

Brama Na Wschód 2016-2017

 

 Brama na Wschód 2018

Brama na Wschód 2019

 

 Poniżej prezentujemy wybrane nowości dostępne w Bibliotece RODM Białystok.

 

14:57 do Czyty. Reportaże
z Rosji
Igor T. Miecik

Wydawnictwo Czarne
Wołowiec 2012

Abchazja
Wojciech Górecki

Wydawnictwo Czarne
Wołowiec 2013

 

Białoruś.
Historia za miedzą
Andrzej Kłopotowski

Wydawnictwo Helion
Gliwice 2012

Bieżeństwo 1915
Aneta Prymaka-Oniszk

Wydawnictwo Czarne
Wołowiec 2016

Bolszewicy i apostołowie Sylwia Frołow

Wydawnictwo Czarne
Wołowiec 2014

Chleb i proch
Tony Anderson

Wydawnictwo Czarne
Wołowiec 2014

Czarnobyl
Francesco M. Cataluccio

Wydawnictwo Czarne
Wołowiec 2013

 

Czarnobylska modlitwa. Kronika przyszłości
Swietłana Aleksijewicz

Wydawnictwo Czarne
Wołowiec 2012

Czasy secondhand
Swietłana Aleksijewicz

Wydawnictwo Czarne
Wołowiec 2014

Dzienniki kołymskie
Jacek Hugo-Bader

Wydawnictwo Czarne
Wołowiec 2012

Grodno
Jan Ryszard Czarnowski

Oficyna Wydawnicza Rytm
Warszawa 2015

 

Kresy: biografia krainy, której nie ma
Kate Brown

Uniwersytet Jagielloński
Kraków 2013

Kresy, czyli Obszary tęsknot Tadeusz Chrzanowski

Wydawnictwo Literackie
Kraków 2013

Kresy najpiękniejsze miejsca i budowle
Elżbieta Kobojek

Wydawnictwo Dragon
Bielsko-Biała 2016

Kresy nowoczesne. Architektura na ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej 1921-1939
Michał Pszczółkowski

Dom Wydawniczy
Księży Młyn
Łódź 2016

Kresy - piękno utracone
Sergìj Vasil'ovič Tarasov

Wydawnictwo Olesiejuk
Ożarów Mazowiecki 2015

Kresy południowo-wschodnie: przewodnik historyczny
Sławomir Koper

Bellona
Warszawa 2015

Kresy w ogniu: : wojna na ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej we wrześniu 1939 roku
Czesław Grzelak

Bellona
Warszawa 2014

 

Kresy w płomieniach 1908-1957
Andrzej Solak

Wydawnictwo eSPe
Kraków2013

Kresy w starej fotografii: zbiory Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie
Janusz Majewski, Magdalena Skrejko, Andrzej Rybicki

Wydawnictwo Bosz
Olszanica; Lesko 2013

The borderlands in Polish art from the collection of the National Museum in Kraków
Urszula Kozakowska-Zaucha

Wydawnictwo Bosz
Muzeum Narodowe
Olszanica; Kraków 2009

Nadberezyńcy: powieść w trzech tomach osnuta na tle prawdziwych wydarzeń
Florian Czarnyszewicz

Wydawnictwo Arcana
Kraków 2016Odessa transfer: reportaże znad Morza Czarnego
pod red. Kathariny Raabe i Moniki Sznajderman

Wydawnictwo Czarne
Wołowiec 2009

Odessa. Geniusz i śmierć
w mieście snów

Charles King

Wydawnictwo Czarne
Wołowiec 2016

Ostatni świadkowie
Swietłana Aleksijewicz

Wydawnictwo Czarne
Wołowiec 2013

Pamięć - brzemię i uwolnienie: Niemcy wobec nazistowskiej przeszłości (1945-2010)
Anna Wolff-Powęska

Wydawnictwo ZYSK i S-KA
Poznań 2011

Pirat stepowy
Stanisław Łubieński

Wydawnictwo Czarne
Wołowiec 2012

Planeta Kaukaz
Wojciech Górecki

Wydawnictwo Czarne
Wołowiec 2013

Płonące Kresy: Wilno, Grodno, Kodziowce 1939: bitwa z Armią Czerwoną na północno-wschodnich terenach Rzeczypospolitej
Czesław Grzelak

Bellona
Warszawa 2013


Po Syberii
Colin Thubron

Wydawnictwo Czarne
Wołowiec 2011
Polskie kresy literackie
Katarzyna Węglicka

Bellona
Warszawa 2015
Polskie kresy
Katarzyna Węglicka

Bellona
Warszawa 2015
Przedwojenne Kresy: najpiękniejsze fotografie
Marta Dobrowolska-Kierył

Wydawnictwo RM
Warszawa 2010

Kresy Przewodnik:
Litwa, Białoruś, Ukraina. Podróżuj z Danielem Olbrychskim
Jakub Czarnowski

Arystoteles
Warszawa 2011

 

Rumun goni za happy endem Bogumił Luft

Wydawnictwo Czarne
Wołowiec 2015
Stalin i Europa 1928-1953
Timothy Snyder, Ray Brandon

Wydawnictwo Poznańskie
Poznań 2014

Syberia. Biegun zimna, polski ślad i dobrosąsiedzkie relacje
Jacek Pałkiewicz

Wydawnictwo Zysk i S-ka
Poznań 2014

Syberia Historia i ludzie
Janet M. Hartley

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Kraków 2015

Sybir bez przekleństw. Sybir wspomnień
Mieczysław Lepecki

Wydawnictwo LTW
Łomianki 2012


Sybir i Syberia w dziejach narodu polskiego
Anna Kubajak

Wydawnictwo Kubajak
Krzeszowice 2008

Toast za przodków
Wojciech Górecki

Wydawnictwo Czarne
Wołowiec 2010


Wojna nie ma w sobie nic z kobiety
Swietłana Aleksijewicz

Wydawnictwo Czarne
Wołowiec 2015

Wojna o polskie Kresy 1918-1921
Lech Wyszczelski

Bellona
Warszawa 2013
Znad Niemna przez Sybir do II Korpusu
Tadeusz Bodnar

Nortom
Wrocław1997
Zwrotnik Ukraina
pod red. Jurija Andruchowycza

Wydawnictwo Czarne
Wołowiec 2014

Dziennik z podróży
do Rosji
John Steinbeck, Robert Capa

Prószyński i S-ka
Warszawa 2016

 

Europa 1929-1930
Antologia
wybór i oprac. Andrzej St. Kowalczyk

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Warszawa 2012

Kresowa Atlantyda
Historia i mitologia miast kresowych, t. I-VIII
Stanisław S. Nicieja

Wydawnictwo MS
Opole 2012

Na straconych posterunkach
Armia krajowa na kresach wschodnich II Rzeczypospolitej
Kazimierz Krajewski

Wydawnictwo Literackie
Kraków 2015

O jedność Europy
Antologia polskiej XX-wiecznej myśli europejskiej
wstęp Łukasz Machaj, Marek Maciejewski; wybór i oprac. tekstów Sławomir Łukasiewicz

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
Warszawa 2007

Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego
Robert Kupiecki

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Warszawa 2016

Orzeł i półksiężyc
600 lat polskiej publicystyki poświęconej Turcji
pod red. Dariusza Kołodziejczyka

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Warszawa 2014

Polacy z Kresów
Znani i nieznani
Katarzyna Węglicka

Bellona
Warszawa 2015

Przyszłość Europy w zakresie gospodarczym, społecznym
i politycznym

Teodor Korwin-Szymanowski

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Warszawa 2015

Syberia, inny świat
Zdzisław Brałkowski

Novae Res
Gdynia 2015

Syberia w życiu
i pamięci Gieysztorów - zesłańców postyczniowych

Wiktoria Śliwowska

Wydawnictwo "DIG"
Warszawa 2000

Sztuka zagrabiona: uprowadzenie Madonny
Włodzimierz Kalicki, Monika Kuhnke

Agora
Warszawa 2014

Wielcy zapomniani:
Polacy, którzy zmienili świat
Marek Borucki

Sport i Turystyka - Muza
Warszawa 2015
Wielcy zapomniani:
Polacy, którzy zmienili świat, cz. 2
Marek Borucki

Sport i Turystyka - Muza
Warszawa 2016
Moje Kresy. Żółkiew
Ryszard Jan Czarnowski

Oficyna Wydawnicza Rytm
Warszawa 2015