Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu

W tym roku minęła 75. Rocznica oswobodzenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau.

Za datę wyzwolenia obozu w Auschwitz uznaje się 27 stycznia 1945 roku, ale rok 2020 jest rokiem szczególnym ze względu na dwie rocznice związane z pamięcią: 20. rocznicę uchwalenia Deklaracji Sztokholmskiej, na mocy której powstała Grupa Robocza do Międzynarodowej Współpracy w Dziedzinie Edukacji, Pamięci i Badań nad Holokaustem oraz 15. rocznicę uchwalenia przez Zgromadzenie Ogólne ONZ dnia 27 stycznia Międzynarodowym Dniem Pamięci o Holokauście.

Oba te wydarzenia miały symbolicznie miejsce właśnie 27 stycznia, w dniu rocznicy wyzwolenia Auschwitz. Dlatego też główne światowe obchody zorganizowano w Miejscu Pamięci Auschwitz-Birkenau. (Relacja z  obchodów na stronie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej)

Ministerstwo Spraw Zagranicznych o #Auschwitz75