Quiz Białostockie getto

26 lipca 1941 roku niemieckie władze okupacyjne podczas II wojny światowej utworzyły w Białymstoku getto dla ludności żydowskiej. Sprawdźcie swoją wiedzą o tym wydarzeniu w naszym quizie historycznym.

Zdjęcie: Pomnik Ofiar Obozu Zagłady w Treblince. Kamień upamiętniający zamordowanych Żydów z Białegostoku, Adrian Grycuk (CC BY-SA 3.0 PL)

1) Jaką część przedwojennych mieszkańców Białegostoku stanowiła ludność żydowska?
2) Jakie tragiczne wydarzenie miało miejsce po wkroczeniu Niemców do Białegostoku w czerwcu  1941 roku?
3) Kiedy niemieckie władze okupacyjne utworzyły w Białymstoku getto dla ludności żydowskiej?
4) Ile bram prowadziło do białostockiego getta?
5) Które ulice wyznaczały granice białostockiego getta?
6) Jakie emblematy musieli nosić mieszkańcy getta?
7) Czego dotyczyło rozporządzenie z 3 sierpnia 1941 roku?
8) Jaką organizację utworzyli mieszkańcy białostockiego getta?
9) Kiedy Niemcy przystąpili do kilkuetapowej likwidacji getta?
10) Czym wsławił się Icchok Malmed?
11) Kto był autorem planu zbrojnej walki w getcie białostockim, z zamiarem wyprowadzenia jak największej liczby ludności żydowskiej do Puszczy Knyszyńskiej?
12) Co było jedną z bezpośrednich przyczyn wybuchu powstania 16 sierpnia 1943 roku?
13) Kto był przywódcą powstania?
14) Jakim uzbrojeniem dysponowali powstańcy?
15) Jak długo trwało sierpniowe powstanie?
16) Jaki los spotkał po upadku powstania pozostałych przy życiu mieszkańców getta?
Wynik testu

Wynik testu