Bezpośrednie sąsiedztwo województwa podlaskiego z Litwą i Białorusią oraz pośrednie z Łotwą i Rosją, w sposób naturalny czyni z Białegostoku polską, a także europejską „Bramę na Wschód”. Wspólna przeszłość ziem pogranicza polsko-litewsko-białoruskiego oraz zamieszkującej je ludności, liczna mniejszość białoruska i litewska oraz tatarska, rosyjska i romska w województwie podlaskim, diaspory polskie na Wschodzie również nadają znaczenia wzajemnym relacjom. Powiązania historyczne, społeczne czy kulturowe między Podlasiem i jego północno-wschodnimi sąsiadami będą sprzyjały spotkaniom i wspólnej debacie na temat stosunków łączących Polskę z Litwą, Łotwą, Białorusią i Rosją.

RODM Białystok proponuje debaty, wykłady, seminaria, lekcje, warsztaty, spotkania z ekspertami, konsultacje oraz imprezy edukacyjne.

Od 1 lipca 2016 r. RODM w Białymstoku prowadzony jest przez Stowarzyszenie Edukacji i Dialogu „Fontis et Futura”. Celem Stowarzyszenia jest wspieranie środowisk zróżnicowanych pod względem etnicznym i kulturowym w procesie wszechstronnego rozwoju. Podejmowane działania mają prowadzić do kształtowania nowoczesnego europejskiego społeczeństwa, świadomego swojej tożsamości i korzeni, ale również otwartego na dialog międzykulturowy. Zapraszany do zapoznania się z naszą działalnością na stronie http://fontis.bialystok.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informacja Administratora dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się tutaj.